Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BẢO MINH

𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: Lk96 Khu Đô Thị Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 0888.385.385

𝐌𝐚̃ 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́: 𝟎𝟏𝟎𝟗𝟐𝟓𝟒𝟒𝟐𝟗

𝐒𝐨̂́ 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐩𝐡𝐞́𝐩 Đ𝐊𝐊𝐃: 𝟎𝟏𝟎𝟗𝟐𝟓𝟒𝟒𝟐𝟗

—————-

Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠:

—————-

Lên đầu trang
TOP