Hàng rào ( Geo fences) trong phần mềm giám sát định vị là gì? Sử dụng như thế nào?

Hàng rào ( Geo fences) trong phần mềm giám sát định vị là gì? Sử dụng như thế nào?

Tại sao cần sử dụng chức năng Hàng rào?

Cho dù chúng ta đã gắn thiết bị định vị vào xe hoặc đồ vật cần theo dõi. Tuy nhiên chúng ta không thể 24/24 mở điện thoại hoặc máy tính ra để theo dõi.

Thế nhưng, chúng ta đôi khi lại cần biết chính xác là xe có đang ở vị trí mà chúng ta đang cần theo dõi hay không?

Và thể là chức năng thiết lập hàng rào ra đời, nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này.

Thiết lập hàng rào như thế nào?

Để thiết lập hàng rào này, chúng ta có thể thực hiện trên ngay điện thoại hoặc máy tính.

Chọn thiết bị > chọn thiết lập hàng rào> chọn bán kính thiết lập> đặt tên > Xong

Để biết sử dụng chức năng này vui lòng liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn nhé

Hãy gọi 0945.803.666

Sau khi thiết lập hàng rào rồi, mỗi khi thiết bị đi vào hoặc đi ra khu vực khoanh vùng. Ngay lập tức bạn sẽ nhận được thông báo trên điện thoại.

Hay ho hơn nữa, phần mềm cho phép chúng ta tạo ra không giới hạn số lượng các hàng rào nhé.